એલર્ટ

  ટ્રેન્ડીંગ ન્યૂઝ

  1 of 11

  પોલ

  શું GST બિલ પાસ થવાથી આમ આદમી માટે સારા દિવસો આવશે?

  હા

  ના

  કહી ના શકાય

  રાશિ ભવિષ્ય

  ગળ્યું ઓછું ખાવ અને વાણીમાં મીઠાશ રાખવી, દિવસ એકંદરે શુભ રહે,